مواد اولیه صنایع غذایی

کره حیوانی

پودر آب پنیر

شیر خشک

شکر

مارگارین

جایگزین کره کاکائو

روغن سویا

کنستانتره پروتئین پنیر (WPC)

کنستانتره پروتئین شیر (MPC)

اسید سیتریک

وانیل

پودر کاکائو

زعفران