شکر

پروسه تولید شکر با برداشت چغندر دراواخر شهریورماه آغاز می گردد و چغندر بصورت خلال در آمده و در دستگاه شربت گیری یا دیفوزیون با آب گرم حدود ۷۰ درجه سانتیگراد مخلوط شده و قند موجود در بافت چغندر وارد آب شده و شربت خام تولید میشود. در بخش تصفیه شربت مواد غیر قندی از شربت جدا می شوند اینکار با کمک آهک و گاز کربنیک که مواد طبیعی و غیر سمی هستند صورت گرفته و ناخالصی ها رسوب داده می شوند ،محصول عمل شربتی است که در آن ۱۶% قند وجود دارد و به آن شربت رقیق می گویند. شربت رقیق در چند مرحله تبخیر شده و غلیظ می شود و میزان قند موجود در آن به حدود ۶۰% می رسد و به آن شربت غلیظ می گویند در مرحله اواپراسیون یا تغلیظ شربت توسط بخار تغلیظ می شود و با این کار بخار با دما و فشارهای مختلف برای سایر مصارف کارخانه نیز تولید می شود. شربت غلیظ در دستگاههای پخت آنقدر می جوشد تا کریستال شکر شکل گیرد این کریستالها توسط شربت پوشیده شده بنابراین توسط دستگاه سانتریفوژ این لایه شربت از کریستالها جدا شده و کریستالهای شکر شسته می شوند و در این مرحله شکر با درجه خلوص بالا تولید می شود. هنگام تولید شکر در این بخش شربت شسته شده که به آن پس آب می گویند بدلیل اینکه دارای مقادیر قابل توجهی شکر است طی چند مرحله مجددا کریستال گیری شده در نهایت پس آبی که دیگر نمی توان از آن کریستال گرفت به عنوان ملاس از کارخانه خارج میشود دربرخی از کارخانجات این ملاس به واحد قندگیری از ملاس رفته و باکمک پودر آهک قند ملاس بازیافت میشود .

موارد مصرف

به طور کلی شکر در صنایع غذایی، دارویی، مصارف خانگی و … مصرف فراوان دارد .

آنالیز

Invert Sugar

SO2

Humidity

Color

Ash

<0.04 %

<10

<0.06 %

<6

<15