جانشین های کره کاکائو CBS

جانشین کره کاکائو CBS از هسته پالم و توسط تکنولوژی فراکسیون تولید می شوند که عموما جایگزین کره کاکائو در شکلاتهای قالبی و روکشی می گردند, این روغنها داراي رفتار ذوبی عالی هستند و در مقابل اکسیداسیون داراي پایداري مناسبی می باشند و در زمان انبارداری شکلات از بلوم زدن آن جلوگیري می کند. مهمترین ویژگی  CBS شکنندگی خوب, قابلیت قالب گیري بالا و مقاومت حرارتی آنهاست که این فاکتور بستگی به مراحل بکار رفته در تولید دارد. محصولات تهیه شده از آنها داراي براقیت اولیه بوده و معمولا ماندگاري براقیت نیز بالاست، اندیس ید پائینی داشته و در نتیجه حساسیت کمتر نسبت به اکسیداسیون از خود نشان می دهد. سازگاري با کره کاکائو به میزان حداکثر ۵ % در فاز چربی می باشد.

موارد مصرف

به طور گسترده ای در ساخت انواع شیرینی، نانوایی، پر کردن، پوشش های ویفر، شکلات های ترکیبی،  کرم های غیر لبنی، بستنی و … استفاده می شود